• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • МЕТОДИЧНА РОБОТА

/Files/images/kabneti_nov/metod_kabyinet/методична робота 1 на А4.jpg

/Files/images/kabneti_nov/metod_kabyinet/нова школа малий.jpg

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ВЧИТЕЛІВ Маслівської ЗОШ І-ІІІ ст

науково-методичне питання закладу: "Сучасний урок. Компетентнісний підхід у навчанні і вихованні."

Розвиток індивідуальної творчості учнів та педагогічних кадрів.

Підвищення рівня педагогічної компетентності кожного вчителя і педагогічного колективу, надання допомоги вчителям, класним керівникам у розвитку їхньої майстерності як комплексу професійних знань, умінь та навичок.
Методична робота в педагогіці розглядається « … як цілісна. Заснована на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду і на конкретному аналізі навчально - виховного процесу, система взаємопов’язаних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагога і вихователя (включаючи і управління освітою, самовиховання, самовдосконалення учителів), на розвиток та підвищення творчого потенціалу колективу школи в цілому, в кінцевому рахунку – на розвиток і досягнення позитивних наслідків навчально - виховного процесу, оптимального рівня навчання, виховання і розвитку конкретних вчителів.

Завдання методичної роботи:

1. Здійснення зв’язку загальнодержавної системи освіти, педагогічної науки, передового досвіду із системою внутрішньо шкільної методичної роботи.
2. Підвищення професіоналізму педагогічного колективу:
• Вироблення єдиного педагогічного стилю, загальних позицій;
• Аналіз навчально-виховного процесу та його результатів;
• Попередження та подолання недоліків і труднощів у педагогічній діяльності;
• Формування педагогічної діяльності з метою підвищення майстерності кожного педагога на основі зростання рівня його професіоналізму та запитів.
Проблеми над якими працював колектив:
«РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ УЧНІВ ТА ВЧИТЕЛІВ »
«ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ»

ОСНОВНІ МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ

• Календарно-тематичне планування
• Атестація, курси
• Робота з молодими вчителями (наставник, стажер)
• Вивчення, узагальнення, поширення досвіду вчителів
• Випуск міні-газет
• Творчий портрет вчителя (з досвіду роботи)
• Панорама методичних новинок
• Круглий стіл із проблеми
• Декада (предметні тижні)
• Позакласна робота з предмета (гуртки, факультативи, додаткові заняття, спецкурси).

Положення про методичний кабінет Маслівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Загальні положення
1. Шкільний методичний кабінет є центром методичної роботи школи.
2. Методичний кабінет безпосередньо підпорядковується директору школи.
3. Методичне керівництво методичним кабінетом школи здійснює(ють) заступник(и) директора з послідовно-експериментальної роботи.
4. Матеріальна відповідальність за збереження навчально-методичних та інших матеріалів, що сприяють реалізації основних завдань методичного кабінету, наказом директора школи може бути покладена на одного з членів педагогічного колективу школи.

Основні завдання
1. Інформаційно-методична робота з пропаганди нових методів, технологій, способів навчальної діяльності.
2. Підвищення мотивації до навчання та його якості.

Зміст та основні напрями діяльності
1. Підтримка позитивної традиційної норми:
• створення картотеки педагогічних кадрів школи з метою накопичення інформації для вивчення можливостей та здібностей педагогічних працівників;
• вироблення рекомендацій з підбору та розстановки педагогічних кадрів;
• організація постійно діючих семінарів (ПДС), постійно діючих практикумів (ПДП), курсів підвищення кваліфікації (КПК).
• організація та участь працівників педколективу школи в проведенні “круглих столів”, педагогічних читань, курсів професійної майстерності (в школі, на базі школи, в інших освітніх закладах).
2. Розвиток та активізація різнобічного педагогічного мислення. Стимулювання педагогічної діяльності через роботу МО, ТТК, педагогічного читання, теоретичні та практичні семінари, конкурси педагогічної майстерності, формування педагогічної культури та наукової організації праці.
3. Орієнтація педагогічного колективу на прикладне конструктивне начало – сполучення теоретичних підходів з реаліями сучасної школи, забезпечення єдності форми та змісту педагогічного процесу.
4. Вивчення, діагностування та експертиза новаційних, інноваційних процесів у школі:
• виявлення та узагальнення передового педагогічного досвіду;
• залучення в якості експертів працівників вищих навчальних закладів;
• вироблення методичних рекомендацій на основі експертиз.
5. Розробка та відбір навчального матеріалу до навчальних дисциплін:
• розробка методичних рекомендацій з основних напрямів інноваційної роботи, зі способів навчальної діяльності та використанню їх у навчально-виховній роботі;
• розробка та оновлення навчально-методичних комплексів;
• розробка формалізованих і неформалізованих завдань для перевірки якості засвоєння навчальних дисциплін;
• розробка тестів для визначення міри вираження особистісних якостей учнів школи для здійснення диференційованого підходу, варіативності та свободи вибору.
6. Створення інформаційного банку даних:
• нормативно-правові акти;
• адреси передового педагогічного досвіду;
• інформація про інноваційний досвід.
7. Створення банку навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін і напрямів виховного процесу в школі.
8. Створення банку даних про вчителів, які працюють в інноваційних режимах

Кiлькiсть переглядiв: 641

Коментарi