Сучасна бібліотека є невід`ємною ланкою навчально-виховного процесу. Свою діяльність бібліотека організовує спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується директором школи.

Бібліотека загальноосвітнього навчального закладу – це культурно-освітній, пізнавальний, інформаційний та виховний центр, що керується у своїй роботі принципами пріоритету читачів – дітей з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей, різноманітності форм бібліотечної роботи зі школярами та педагогічними працівниками.

Відповідно до «Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу»,бібліотека має читальний зал,об’єднаний з абонементом, книгосховище.

Бібліотечний фонд шкільних підручників обліковується і зберігається окремо від бібліотечного фонду шкільної бібліотеки. Облік його, включаючи прийом, реєстрацію надходжень, розподіл по класам, переміщення, вибуття проводиться відповідно «Інструкції про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури» №1/9 -217.

Облік бібліотечного фонду допомагає зберігати його і правильно використовувати.

У своїй діяльності бібліотекар керується законами України «Про бібліотеку та бібліотечну справу», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативними документами МОН України, річним планом.

Оскільки шкільна бібліотека стоїть в епіцентрі навчально-виховного процесу школи, то основним критерієм її діяльності визначено роботу щодо забезпеченості учнівського і педагогічного колективу школи навчально-методичною та довідковою літературою.

Постачання підручників та художньої літератури до школи здійснюється за рознарядкою управління освіти. Доукомплектування відбувається паралельно з поточним комплектуванням. Його мета – ліквідація прогалин у забезпеченості бібліотеки навчальною літературою. Основними її джерелами стають обмінно-резервні фонди інших бібліотек, доброчинні акції шкільної бібліотеки.

Важливе місце бібліотекар відводить роботі з ефективним, раціональним користуванням бібліотечним фондом. При цьому в бібліотеці оформлюється замовлення на підручники, вивчається стан забезпеченості учнів школи та вчителів-предметників підручниками.

Ведеться чіткий облік бібліотечного фонду (сумарна, інвентарна книги, реєстраційна картотека руху підручників), складається та ведеться система картотек, систематично проводиться робота з очищення книжкового фонду. Проводиться систематична робота щодо збереження та відновлення книжкового фонду.

Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу починається з вивчення запитів читачів за такою схемою.

Для споживачів інформації розроблено тематику бібліотечно-бібліографічних бесід, які допомагають розібратися в морі книг: «Періодичні видання», «Розвиток книгодрукування в Україні», «Бібліотечно-бібліографічні засоби пошуку літератури» тощо.

Інформаційні потреби вчителів та учнів задовольняються через фахові періодичні видання: Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, «Шкільна бібліотека», газети «Освіта України», «Миронівський край», «Час Київщини»

Як центр інформаційної підтримки навчально-виховного процесу бібліотека спрямовує свою діяльність на:

• сприяння розвитку техніки читання, умінь і навичок культури читання;

• виховання бережливого ставлення до навчальної книги;

• формування духовності школяра;

• впровадження інноваційних бібліотечних технологій.

Бібліотека покликана привчати дітей берегти книги. Моральна спрямованість цієї роботи передбачає усвідомлене, дбайливе поводження з книгою, підручником як базовим елементом освіти.

Вся робота бібліотеки підпорядкована річному плану шкільної бібліотеки, що узгоджується із річним планом роботи школи. У школі щороку проводиться місячник «Шкільної бібліотеки», тиждень «Дитячої та юнацької книги»; акція «Подаруй бібліотеці книгу», дні інформації. У цих комплексних формах роботи беруть участь учні школи, педагогічний колектив, оргкомітет бібліотеки.

Досягнення високих результатів у вихованні навичок бережливого ставлення до книги стало можливим завдяки спільній праці учнів, учителів, бібліотекаря, батьків.

Кiлькiсть переглядiв: 69

Коментарi